Leczenie Nowotworów – Medyczna Marihuana

Leczenie Astmy – Marihuana medyczna
15 października 2018
Leczenie Cukrzycy- Medyczna Marihuana
4 listopada 2018

Leczenie Nowotworów – Medyczną marihuaną

Leki na bazie marihuany medycznej z powodzeniem wykorzystuje się w leczeniu nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią antynowotworową. Środki te wykazują również działanie podobne do dostępnych ba receptę leków opioidowych,których celem jest zwalczanie zawiązanego z rakiem bólu. Produkty na bazie marihuany mogą pobudzać apetyt, ułatwiać zasypianie, zmniejszać lęk i uczucie depresji, a także podnosić na duchu zmagających się z nowotworem pacjentów, poprawiając jednocześnie jakość ich życia. Niestety, często możemy spotkać się z niepotwierdzonymi tezami głoszącymi, że marihuana może nie tylko uśmierzać ból, lecz także skutecznie leczyć raka. Tego rodzaju przesadne obietnice czy też zwyczajne oszukiwane pacjentów należy niestety uznać za część dzisiejszego niektórych świata marihuany.

Badania komórek nowotworowych oraz testy prowadzone na zwierzętach wykazały, że kannabinoidy mogą hamować wzrost guzów przez wiele mechanizmów, ale ich antynowotworowa aktywność u ludzi nie została jeszcze potwierdzona przez dostatecznie duża liczbę badań klinicznych. Skutki stosowania środków na bazie konopi to między innymi tłumienie sygnałów wysyłanych przez komórki rakowe, hamowanie wzrostu naczyń krwionośnych oraz migracji komórek nowotworowych, a także stymulacja ich programowanej śmierci.
Choć często możemy usłyszeć o dowodach na bezpośrednie przeciwnowotworowe działanie medycznej marihuany, nie dysponujemy obecnie wystarczającą liczbą dowodów, które mogłyby je potwierdzić. Biorąc pod uwagę złożone wariacje charakteryzujące różne nowotwory, zakładamy możliwość, że hamując jeden rodzaj raka, kannabinoidy mogą wywołać rozwój innego. Kolejnym istotnym wnioskiem z badań nad komórkami jest zauważalna różnica w reakcji na określone dawki marihuany.

Wysokie dawki kannabinoidów takich jak TCH mogą hamować lub całkowicie blokować rozwój nowotworów, natomiast niskie – sprzyjać ich rozwojowi i rozprzestrzenianiu. Posiadanie przez nas epidemiologiczne dowody potwierdzają, że stosowanie marihuany w nieznacznym stopniu może chronić nas przed niektórymi rodzajami raka, w tym przed rakiem głowy, szyi czy płuc. Jednocześnie dysponujemy danymi sugerującymi, iż stosujący marihuanę częściej chorują na nowotwory.

Charakterystyka

Słowem „nowotwór” można określić ponad 100 chorób spowodowanych nieprawidłowym podziałem komórek i niekontrolowanym atakiem przez nie komórek innego typu. Rak to nie jedno, konkretne schorzenie, dlatego jego różne formy wymagają różnorodnej terapii. Nasza wiedza na temat nowotworów jest coraz większa, ale zbadanie leżących u ich podstaw molekularnych i genetycznych mechanizmów oraz opracowanie na podstawie wyników skutecznego lekarstwa to nieprawd podobnie trudne zadanie.

Skuteczność
Nudności i wymioty. Chemioterapia, a zwłaszcza chemioterapia z użyciem środków, takich jak cis platyn, wywołuje silne nudności i wymioty. Podobnie jak konwencjonalne środki przeciwwymiotne, leki na bazie marihuany wykazują dużą skuteczność w łagodzeniu tych symptomów. Co więcej, psycho-aktywność medycznej marihuany zdaje się wzmagać jej zwalczające nudności działanie. Wielu młodych ,chorujących pacjentów na raka wierzy w jej lepszą skuteczność, argumetując to faktem, iż jest ona lekiem roślinnym. Na fali popularności stosowania marihuany w leczeniu nudności i wymiotów, w 2003 roku pojawił się na rynku nowy przeciwwymiotny lek o nazwie Emend reprezentujący nową klasę tego rodzaju środków. Niektórym pacjentom pomaga bardziej niż medyczna marihuana, inni stosują go, uzupełniając jej działanie.

Pobudzenie apetytu. Nasz apetyt reguluję układ endkannobinoidowy. To miedzy innymi dlatego tradycyjne leki przeciwwymiotne zapobiegają mdłościom,ale- w przeciwieństwie do medycznej marihuany- nie pobudzają apetytu było pierwszym potwierdzonym przez amerykańską Agencję Żywności Leków działaniem medycznej marihuany.

Ból. Lekarstwo na bazie konopi są całkiem skuteczne w redukowaniu,a nawet zapobieganiu pewnym formom bólu nowotworowego.Naukowcy udowodnili, że w ciągu 7 godzin leczenia 10 miligramów THC wykazuje w tej kwestii taką samą skuteczność jak 60 miligramów kodeiny. W testach na zwierzętach CBD zapobiegł występowaniu związanego z chemioterapią bólu neuropatycznego.Satevix znajduje się obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych nad leczeniem bólu zaawansowanym stadium raka u pacjentów,którzy nie reagują na kurację opioidami.Natomiast już dziś wiemy, że medyczna marihuana wzmacnia przeciwbólowe działanie środków podawanych w ramach terapii opioidowej.

Sen. Jeśli weźmiemy pod uwagę ogólnie działanie nasenne,z jakiego jest znana część odmian medycznej marihuany,powinniśmy oczekiwać,że pomogą one w zasypianiu również pacjentom
nowotworowym. Niestety, badania w tym zakresie okazały się rozczarowujące. Lęk i depresja.Leczenie związanego z rakiem lęku i depresji musi być prowadzone bardzo
ostrożnie,ponieważ szczepy bogate w THC są dwufazowe i o ile w małych dawkach mogą zmniejszać niepokój,o tyle w większych – go wywoływać. Podobnie działanie obserwujemy w przypadku terapii depresji.

Poprawa nastroju. Ocena skuteczności marihuany w poprawieniu nastroju chorujący na raka pacjentów bardziej niż na dowodach opiera się na doświadczeniu. Każdy, kto pracował z osobami
przechodzącymi chemioterapię, słyszał prawdopodobnie liczne anegdoty o tym, w jaki sposób pomaga ona pomaga ona pokonać przez trudne fazy leczenia. Tego typu działanie środków na bazie
konopi może wynikać ze sposobu,w jaki THC zakłóca tworzenie się wspomnień.

Proponowany schemat działania Zgodnie z tym ,aby dogłębnie zrozumieć mechanizmy działania kannabinoidów,musimy wziąć pod uwagę różnorodność interakcji, w jakie wchodzą one z różnymi receptorami w całym organizmie.To co wiemy,to fakt,iż – podawane w rozsądnych dawkach wskazują niską toksyczność i bardzo rzadko reagują ją z czynnikami aktywnymi w procesie chemioterapii.

Metody przyjmowania:
Doustnie:

Zarównano połykane, jak i przyjmowanie marihuany pod język są dość skuteczne, ale jak zawsze – metoda podjęzykowa gwarantuje lepszą kontrolę efektów i szybsze działanie. Natomiast
połknięta marihuana działa dłużej, a dodatkowo wykazuje lepszą skuteczność w łagodzeniu nudności i wymiotów, jeśli tylko podamy ją na 3 godziny przed sesją chemioterapii.

Odparowywanie i palenie.
Odparowywanie jest dość skuteczne,miareczkowanie dawki-proste, dawki-proste. W Izraelu często widzi się pacjentów inhalujących się,a nawet palących,marihuanę w trakcie chemioterapii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *