Spektrum zaburzeń autystatycznych – Leczenie Autyzmu

Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
6 września 2018
Leczenie Astmy – Marihuana medyczna
15 października 2018

Część lekarzy i rodziców zaakceptowała już stosowanie marihuany jako formę terapii mającą na celu tłumienie i rozdrażnienia i agresji u dzieci autystatycznych . Wykorzystywanie podawanie doustnej marihuany pozostaje jednak metodą kontrowersyjną , zarówno w przypadku leczenia dzieci, jak i dorosłych.

W 2013 roku Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleciła, aby prawo stanowe nakładało bardziej surowe ograniczenia na stosowanie medycznej marihuany przez małych pacjentów, głównie dlatego, że coraz więcej rodziców decydowało się na włączanie jej do terapii ich dzieci dotkniętych autyzmem. Wszyscy wydają się zgodni co do jednego – stosowanie konopi w leczeniu autyzmu powinno być poddawane kolejnym badaniom.

Autyzm podobnie jak na przykład zespół Aspergera, jest zaledwie jedną z wielu chorób składających się na spektrum zaburzeń autostatycznych i całościowych zaburzeń rozwojowych. Składające się nań schorzenia złożone dolegliwości na tyle neurobehawioralnym objawiające się zaburzeniami w komunikacji i interakcjach społecznych. Autyzm może poważnie utrudniać rozwój i porozumiewanie się z otoczeniem.

Skuteczność:

Nadal potrzebujemy większej liczby naukowych badań, które potwierdziłyby wstępne sukcesy w leczeniu symptomów spektrum zaburzeń autostatycznych z użyciem marihuany . Dotychczas przeprowadzono zaledwie kilka klinicznych badań i analiz przypadków, a obecnie prowadzone otwarte badanie syntetycznego THC ma określić skuteczność terapii w leczeniu skłonności do samookaleczenia wśród dorosłych z zaburzeniami rozwoju , w tym zaburzeniami natury autostatycznej.

Dawkowanie:

Dawki powinny zostać ustalone przez opiekującego się pacjentem lekarza . Pediatrzy muszą kalkulować zastosowanie kannabinoidów i terpenów na podstawie analitycznych testów prowadzonych na konkretnym pacjencie, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia dziecka , reakcji na inne leki, wieku, a także pozostałych istotnych czynników.

Metody przyjmowania

Doustnie: W związku z tym , że połykana marihuana ma silny psychoaktywny wpływ na pacjenta , należy stosować ją ze szczególną ostrożnością oraz zadawać sobie sprawę z tego , że zbyt duża dawka może wywołać działania niepożądane.

Odparowywanie i palenie:

Palenie marihuany nie jest polecane w leczeniu autyzmu u dzieci, choćby dlatego, iż z pewnością rozsierdziłoby to wszelkie zajmujące się ich zdrowiem organizacje. Inhalacje z marihuany mogą być  skuteczne w terapii dorosłych, ale powinny odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza.

 

Popularne metody: Odmiany obfitujące w  mircen , THC i linalol to między innymi Bubba Kush i Grand Daddy Purple. Aby wzbogacić marihuanę o CBD , można zmieszać odmiany bogate w THC ze szczepami takimi, jak Cannatonic 6 lub ACDC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *